اطلاعیه


سلام دوستان وقتتون بخیر

باتوجه به رفتن برق در ساعاتی از روز در هر یک از مناطق ، توجه
شما را به چند نکته جلب میکنم

۱-تا آنجا که امکان دارد از سوار شدن آسانسور در ساختمانهای کم تردد
و ابتدای هر ساعت زوج ( ۸-۱۰-۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۴)
خودداری کنید

۲-اگر در ساختمانی زندگی میکنید که آسانسور دارد ساعات برق رفتن
منطقه خود را در کنار دکمه آسانسور در همکف و حتی الامکان در سایر
طبقات نصب کنید

۳- اگر مجبور به استفاده از آسانسور هستید و تعدادتان بیش از دو نفر
است ، یک نفر با دفعه بعد سوار آسانسور شود(اگر همه در آسانسور
باشند و برق برود ، معمولا در آسانسور و مخصوصا طبقات نزدیک به
زیر زمین ، موبایل جواب نمیدهد).

۴-آچار مخصوص باز شدن درب آسانسور را در جایی در همکف یا
پارکینگ بگذارید تا با صحبت با فردی (حتی غریبه) بتوان جای آچار را
به وی نشان داد.

۵- درصورت مشاهده فرد گیر کرده در آسانسور، و عدم باز شدن درب
با آچار مخصوصش ابتدا با ۱۲۵ تماس گرفته سپس در هر طبقه ای که
آسانسور متوقف شده اندکی با زور در را کنار زده و شیی بین درب قرار
دهید و حتی الامکان درب واحد های آن طبقه و درب خروجی همکف
را باز گذاشته تا هم هوا با کوران از همکف به سمت واحد ها به جریان
بیفتد و هم اگر روز است اندکی نور به داخل آسانسور وارد شود.(
بعضی از انسانها فوبیای گیر کردن در جای تنگ و آسانسور دارند و یا
اینکه از بیماری آسم رنج میبرند).

۶- بعضی از آسانسور ها مجهزبه سیستم ایست در نزدیکترین طبقه و
بازشدن خودکار در هنگام برق رفتن هستند. اگر آسانسور شما این قابلیت
را ندارد میتوانید با شرکت یگانه رو ارشیا در خصوص اضافه کردن این
قابلیت صحبت کنید

۷-اگر قصد خروج از خانه را دارید و خروجتان نزدیک به ساعت برق
رفتن است حتما کولر را خاموش کنید

۸_وقتی برق میرود سریع وسائل برقی را خاموش کنید