IN DIRECT

جک غیر مستقیم (in direct) به دو صورت جک زیر و جک از بغل تقسیم بندی می شود. در این سیستم جک توسط سیم بکسل و فلکه هرزگرد به کابین متصل می شود. در این نوع از آسانسور هیدرولیک قسمتی از فضای چاه به تجهیزات جانبی مانند بکسل و فلکه ها اختصاص می یابد این در حالی است که مصرف انرژی در این مدل کمتر از روش مستقیم می باشد و نیز به فضای چاهک کمتری جهت استقرار جکها نیاز است.

بالا